OM ORGANISASJONEN

Afrikahjelpen er en frivillig organisasjon som har som mål å hjelpe fattige barn i
slumområder i Afrika ved blant annet å drive skoler, bygge helsesenter og kirker.
Visjonen er å forkynne evangeliet til alle folkeslag.

Blogg

Flere tilfeller av malaria i fremtiden WHO regner med at malariamygg og andre smittebærende insekter vil spre seg til nye områder. Det er allerede registrert malariamygg i høytliggende områder i Afrika, der det tidligere var for kaldt for myggen. Tallet på malariainfeksjoner ventes å øke......

Nairobi, Kenyas hovedstad er på mange måter en moderne storby. Deler av byen minner om en hvilken som helst annen millionby. Pene villaområder, shoppingsentre og kontorbygg. Totalt bor det mellom 2,8 og 3,8 millioner mennesker i Nairobi. Dessverre bor over 55% i slum. Dette utgjør......

Ferden går gjennom trange smau med falleferdige skur på begge sider, jeg går inn i et av skurene av rustent bølgeblikk, her bor noen barn, sammen med foreldrene og åtte søsken. Mor kommer ut i døråpningen med minstemann på armen. De har nesten ingen ting,......